Enchantment Outcomes

ProbabilityEffect 1Effect 2Effect 3
25.18%Sharpness II
12.68%Knockback I
11.45%Bane of Arthropods II
11.45%Smite II
8.02%Sharpness IIKnockback I
5.07%Fire Aspect I
3.69%Bane of Arthropods IIKnockback I
3.69%Smite IIKnockback I
3.12%Sharpness IIFire Aspect I
1.79%Sharpness IIKnockback IFire Aspect I
1.51%Looting I
1.43%Bane of Arthropods IIFire Aspect I
1.43%Smite IIFire Aspect I
1.23%Bane of Arthropods I
1.23%Smite I
0.91%Sharpness IILooting I
0.82%Bane of Arthropods IIKnockback IFire Aspect I
0.82%Smite IIKnockback IFire Aspect I
0.76%Knockback IFire Aspect I
0.45%Bane of Arthropods IILooting I
0.45%Smite IILooting I
0.35%Sharpness IIKnockback ILooting I
0.35%Bane of Arthropods IKnockback I
0.35%Smite IKnockback I
0.24%Knockback ILooting I
1.50%<18 others>

Specific Enchantment Probabilities

IIIIIIIVVAny
Sharpness0.3%39.5%0.0%0.0%0.0%39.8%
Smite1.8%18.1%0.0%0.0%0.0%19.9%
Bane of Arthropods1.8%18.1%0.0%0.0%0.0%19.9%
Knockback34.3%0.0%34.3%
Fire Aspect16.2%0.0%16.2%
Looting4.7%0.0%0.0%4.7%

Number of Enchantments

CountProb.
170.00%
225.32%
34.52%
40.15%